Visma calendar – Få full oversikt over fravær til ansatte

De aller fleste har alltid en smarttelefon eller laptop tilgjengelig, men mange fører fortsatt timer på papir eller i Excel-ark. Vi kan alle skrive under på at timeregistrering på papir eller Excel enkelte ganger er lite oversiktlig og veldig tidkrevende for lønnsansvarlige.

I en hverdag hvor de fleste har en smarttelefon, er det vel ingen grunn til å ikke kombinere disse?

Med Visma.net Calendar kan du gjøre akkurat dette

Visma.net Calendar er en tilleggsmodul i Visma.net Payroll. Denne modulen gir ansatte et nyttig verktøy til registrering av fraværssøknader og timer direkte fra en applikasjon på mobil eller fra PC.

Registrert fravær og timer kan da godkjennes fra leder og til slutt overføres til lønn for en enkel utbetaling.

Hvordan fungerer Visma Calendar?

Alle timer blir registrert enten via PC eller mobilen av den enkelte ansatte og deretter sendt til nærmeste leder for gjennomgang. Når leder har godkjent timene, kan lønnsansvarlig generere en fil som enkelt lastes over til ditt lønningssystem. 

Hvis du har Visma.net Payroll blir timene automatisk lest over til lønnskjøringen etter at leder har godkjent.

Hva med fastlønnede?

Fastlønnede blir satt opp med faste timer og registrerer kun avvik. Som for eksempel, overtid eller fleksitid.

Hvor registrerer ansatte fraværet sitt i Visma.net Payroll ?

Det legges på samme registreringsbilde! Når en ansatt skal registrere timer eller fravær på mobil eller pc, får de valget om å enten lage en registrering som gjelder «På Jobb» eller «Ikke på jobb».

Ved å velge «Ikke på jobb», får den ansatte opp alle standard fraværstyper og velger typen som er aktuelt for registreringene med dato og kommentar hvis ønskelig.

Tar Visma.net Calendar vare på historiske registreringer?

Så klart gjør den det! Alt som registreres ligger lagret i løsningen og er alltid tilgjengelig for deg og ansatte. Visma.net Calendar kan til og med gi beskjed når en ansatt har brukt opp antall egenmeldinger for året og holde oversikt på antall tilgjengelig feriedager.

Det er også ulike parametere som vil gjøre det enkelt for lønnsansvarlig å sortere etter ønskelig resultat. Vil du se kun registreringene til en person innenfor en gitt periode, kan du veldig enkelt gjøre det.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig prat så lager vi gjerne et tilbud som vil passe ditt firma perfekt!

Bruker du et annet lønnssystem enn Visma Payroll og vil gå over? Meld deg på vårt gratis webinar for å lære mer om overgangen her.

Del

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email

Hva kan vi hjelpe deg med?