I dette webinaret går vi gjennom det du trenger for riktig årsavslutning for 2020 i Visma.Net Payroll. Du får en praktisk gjennomgang av hvordan gjennomføre årsoppgjøret og hva du skal passe på.
Vi gjennomgår også de viktigste endringene på lønnsområdet i forhold til korona og hva du må gjøre i Payroll.

Agenda:

Avstemming
  • Transaksjonsoversikt
  • Rapporter for avstemming mot regnskap
  • Bestille A07 i Altinn
Ekstrakjøring
  • Korrigere faste transaksjoner – naturalytelser
  • Korrigere faste transaksjoner – firmabil
  • Innberette lønnsdata fra foregående år
Årsavslutning
  • Sammenstillingsoppgaven

Målgruppe

Alle med lønn i Visma net.Payroll

 

Sted: Webinar

Tid: Torsdag 03. desember kl 10:00 – 11:00

Tid: Tirsdag 08. desember kl 10:00- 11:00

Pris: 950,-

Påmelding
Send e-post til kurs@connecthrm.no og oppgi ønsket kurs og dato