Ferie og feriepenger

Hvorfor utbetaler vi feriepenger?

Hensikten med feriepenger er at de skal erstatte manglende lønn når man tar ferie. Det er fjorårets inntekt som fastsetter hvor mye feriepenger arbeidstakerne får i år. Arbeidstaker må derfor ha opptjent lønn fra en eller flere arbeidsgivere året før for å ha rett på feriepenger. Hvis man ikke har vært i jobb året før vil arbeidstaker likevel ha rett til å ta ut ferie, men ikke ha rett på feriepenger.

Hvorfor står det trekk på lønnsslippen ved utbetaling av feriepenger?

Det er vanlig praksis for de som har fast måneds lønn å trekke all ferien i en måned, f.eks  i juni. Siden veldig mange arbeidsgivere følger den avtalefestet feriepenge prosenten (ikke den i ferieloven), har mange nå 5 uker ferie det vil si 25 arbeidsdager. Ved utbetaling av feriepengene trekker man samtidig for alle de 25 dagene man kan ha i løpet av ett år, det gjør at trekket blir høyere enn det man får utbetalt i lønn:

Her er ett eksempel på hvordan det kan se ut på lønnsslippen:

Ansatte som ikke har full opptjening

Dersom du ikke har full opptjening av feriepenger, f.eks. fordi du kommer rett fra skolebenken, har vært i ulønnet permisjon eller har fått en stor lønnsøkning, kan det være feriepengene som du har opptjent i løpet av fjoråret ikke er nok til å dekke lønnsbortfallet i ferien. Med mindre bedriften stenger helt ned virksomheten ifbm ferieavvikling, kan du som ansatt i slike tilfeller motsette deg full ferie.

Del

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email

Hva kan vi hjelpe deg med?