Produkter

Huldt & Lillevik Lønn

Huldt & Lillevik Lønn er et komplett lønnssystem som er enkelt å bruke gjennom et moderne og fleksibelt brukergrensesnitt. Huldt & Lillevik Lønn kan leveres som Cloud-løsning eller lokalt installert. Lønnssystemet er skalerbart og passer derfor like godt for et lite foretak med noen få ansatte som en stor bedrift med over tusen ansatte. Vi anbefaler dette levert som Cloud lønn. Da tar vi ansvar for alle programoppdateringer, og du kan logge deg på trygt og sikkert hvor og når som helst. Vi tar også vare på dine data og tar sikkerhetskopi hver natt.

Visma.Net Payroll

Visma.net Payroll er vårt nettbaserte lønnssystem for store og små bedrifter. Å ha et nettbasert lønnssystem betyr mer automatikk og mindre manuelle prosesser. Alt foregår i skyen, altså ingen lokal installasjon eller utgifter til vedlikehold.

Visma.Net Expense

Visma.net Expense er et nettbasert reiseregning-
og utleggsrefusjonssystem for ansatte . Løsningen gjør det enkelt for ansatte å føre korrekte reiseregninger, alt av lover, regler og satser ligger i løsningen. Visma.Net Expense er tilpasset for bedrifter samt regnskapsbyrå og deres kunder.

Lønnsberedskap

Det viktigste for de ansatte er å få riktig lønn til rett tid. Med en avtale om lønns-beredskap hjelper vi deg over kneika og gir din bedrift trygghet for at de ansatte får riktig lønn til rett tid.

  • Vi sikrer at du får rask og kvalifisert hjelp ved fravær i lønnsavdelingen
  • Du slipper å lære opp andre personer internt for lønnsbackup
  • Garantert responstid
  • Kvalifisert arbeid fra første time
  • Dokumentasjon av lønnsrutiner

Hvis du ikke har en god plan for hva du skal gjøre dersom lønningsansvarlig blir syk bør du kontakte oss i dag. Vi kan vi hjelpe dere!

Draftit Privacy

Verktøy for korrekt håndtering av personopplysinger og GDPR. Draftit Privacy hjelper deg til å gjøre regeletterlevelse til en enkel og naturlig del av virksomhetens arbeid. En vellykket tilpasning til ny personopplysningslov og GDPR innebærer også at virksomheten utnytter muligheten til å skape seg konkurransefordeler. Våre produkter både kvalitetssikrer og effektiviserer det nødvendige personvernarbeidet.

Privacy Records er ett verktøy som hjelper deg med å skape den
obligatoriske protokollen over behandlinger dere utfører, iht Art.30 GDPR. Registrer, kartlegg og administrer.

 

Privacy Evaluation hjelper deg med å holde oversikt over
virksomhetens regeletterlevelse ved å kartlegge personvernarbeidet
og identifisere utestående arbeidsoppgaver.

 

Privacy E-learning hjelper deg med å utdanne personale på
en effektiv og sikker måte innenfor personvern. Dokumenter
gjennomføring med statistikk.

Økonomi og Logistikk

Har du behov for logistikk og økonomi løsninger? Vi har tett samarbeide med Abacus-IT og PCSS.no og sammen kan vi tilby komplette Visma løsninger for våre kunder.

Se www.abacus-it.no eller www.pcss.no for mer informasjon, eller ta kontakt med oss i Connect HRM AS.

 

Evolution HRM

Evolution HRM er tidligere Huldt & Lillevik Oppfølging. Huldt & Lillevik Oppfølging er et personalstyringsverktøy for oppfølging av ansatte fra A – Å. Systemet støtter prosessen, og hjelper lederen med oppfølging, fra en ansatt kommer inn i bedriften og gjennom hele arbeidsforholdet. Lederen varsles i forhold til forestående oppgaver og har til enhver tid full oversikt på sine ansatte.

Her får du prosess rundt nyansettelser, slutt prosess, medarbeidersamtaler, kompetanse og sykefraværoppfølging.